Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

En Nybrobo har reagerat på att större ytor av skog har avverkats i ett av kommunens naturreservat. Förklaringen är granbarkborren framfart.
Foto: Loe Önnered