Ris och ros till sjukvården i länet

I topp men också i botten. Kvaliteten på sjukvården i Kalmar län varierar kraftigt, få trycksår men också dålig strokevård, i 2020 års Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT