Torsås har bättre företagsklimat

När Svenskt Näringsliv presenterade den senaste enkäten om företagsklimat hade Torsås förbättrat sig på flera områden.