Borgholm beskylls för social dumpning

Hultsfreds kommun menar att Borgholms kommun letat bostad åt nyanlända i Hultsfreds kommun när den två år långa etableringstiden var slut. Efter de två åren får hemkommunen ingen statlig ersättning längre.