1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Så stort personalbortfall kan Borgholm klara av

Borgholms kommun beslutar att inte ha fullmäktige som planerat. Anledningen är att försöka undvika spridning av coronaviruset.

Kommunen har beslutat att ställa in kommunfullmäktige 16 mars, Äldreveckan i april, och all inplanerad utbildning i form av kurser ställs in.

Personalläget har setts över. Den inventering som har gjorts av personal och bemanning visar att kommunen uppskattar att verksamheterna skulle kunna hantera ett bortfall av personal på upp till 50 procent. Det skulle krävas en del omplaceringar och flexibla lösningar, men ger oss en trygghet i att vi kommer kunna sköta våra samhällsviktiga verksamheter.

Det blir inget kommunfullmäktige 16 mars. Kommunen ställer in det på grund av coronaviruset.
Foto: Maria Alåsen

Fullmäktige ställs in men mindre beslutande möten hålls som vanligt. Att genomföra nämndsammanträden bedöms i dagsläget inte utgöra någon risk, eftersom det är ett begränsat antal personer. Nämndernas reglementen ses över för att möjliggöra sammanträden på distans. För att anta reviderade reglementen krävs dock att kommunfullmäktige sammanträder, vilket planeras ske först i april.