Högriskträd tas bort

I två dagar pågår arbetet med att fälla döda almar och andra träd som är en trafikfara i Kungsgårdsbacken. På väg 136 finns trafikvakter som dirigerar trafiken.
Foto: Maria Alåsen