1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Mörbylånga lägger partipolitik åt sidan i kristider

Gruppledarna för fullmäktiges partier i Mörbylånga kommun har kommit överens om politisk enighet under corona-pandemin.
Henrik Yngvesson (M) en av gruppledare i fullmäktige i Mörbylångha kommun, som kommit öveerns om att lägga partipolitik åt sidan under bekämpningen av corona-pandemin.
Foto: Pia Olofsson

De olika partiernas skiljelinjer kommer läggas åt sidan under en tid, hur lång tid ska utvärderas löpande.

Partierna kom på onsdagen överens om att kommande möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder bara ska ta upp ärenden där beslut verkligen krävs.

– I kristider är det nödvändigt att säkerställas att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Vi vill undvika att driva andra ärenden som tar resurser från förvaltningen. säger kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S).

I överenskommelsen står också att bara absolut nödvändiga resor, möten och besök får förekomma. Ledamöter som tillhör riskgrupp bör inte delta på möten, är också en punkt. Det ska så ofta som möjligt vara möjligt att delta på distans via kommunikationsverktyget Teams. Ersättare som inte tjänstgör ska inte delta på plats på möten, står det också i överenskommelsen.

Gruppledarna som undertecknat är Matilda Wärenfalk (S), Anna-Kajsa Arnesson (C), Henrik Yngvesson (M), Anders Wassbäck (V), Sebastian Hallén (L), Eric Dicksson (KD), Monica Orthagen (MP) och Jessica Hellman (SD).