Önskemål om övergångsställen på trygghetsvandring

Från Södra hamnplan, via Storgatan och runt Köpstaden. Ett tiotal personer deltog i kommunens och polisens trygghetsvandring i centrala Färjestaden på torsdagskvällen.
Foto: Pia Olofsson