Politiker väntade i två år på svar

Motioner ska behandlas inom ett år men Marcel van Luijn (M) fick vänta längre på svar om en fritidsbank. Nu är det beslutat och ska verkställas.
Foto: Maria Alåsen