Utredning klar: Bristande rutiner för socialjour

Nu är utredningen klar om socialnämndens tidigare ordförande Gunilla Karlsson (C) gjort något fel i samband med en orosanmälan om ett barn. Utredarna konstaterar brist på rutiner för Mörbylångas socialjour vid händelsen.
Foto: Pia Olofsson