Rutiner ses över för betalkort efter revisionskritik

Flera förvaltningar fick i höstas kritik av revisorerna för hur betal-och kreditkort användes. Nu börjar svaren på kritiken komma från de olika instanserna.
Foto: Jon Olav, Nesvold