Skolan behöver mer mer idrott och rörelse

Skolpolitik

Det är viktigt att barnen får en trygg uppväxt i skolan, där det är nolltolerans mot kränkningar och mobbing och de får en utbildning som ger dem en bra grund att stå på i livet. Skolan måste ständigt utvecklas för att på bästa sätt kunna hjälpa eleverna med att möta alla samhällsutmaningar de har framför sig. Lärarna har en avgörande roll i elevens process att lyckas med skolan.

Det är därför viktigt att vi bemannar skolan med utbildade lärare samt att vi skapar en god, lugn och trygg arbetsmiljö där läraren känner att de själva får utvecklas och ägna den största delen av sin arbetstid med eleverna. Lärarna har generellt idag alldeles för många administrativa arbetsuppgifter som skulle kunna läggas på andra yrkesgrupper, såsom lärarassistenter och socionomer. Tyvärr påverkar den otydliga arbetsfördelningen negativt och det finns en tydlig koppling mellan elevernas resultat och lärarnas välmående.

Lärarnas fokus måste ligga på att lära ut de grundläggande kunskaperna inom skolan såsom läsförståelse. Att kunna läsa är en självklar rättighet och nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv. Det är därför viktigt med tidiga insatser som både stärker eleven och bygger förutsättning för fortsatt god kunskapsinlärning. Detta är en framgångsfaktor för hela länet, vi behöver kontinuerligt höja utbildningsnivån och det börjar med läsningen.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Forskning visar också att elever blir mer fokuserade och att inlärningsförmågan ökar i skolan om de får upp pulsen mellan lektionerna. De långa skoldagarna med påföljande läxläsning blir ofta en utmaning för dem. Rörelse under skoltid leder även till en bättre folkhälsa något som är viktigt då fler och fler yngre lider av övervikt.

Flera skolor runtom i landet, till exempel Skogshagaskolan i Västerviks kommun och Skansenskolan i Mörbylånga kommun, har infört pulsträning på skoltid för att öka orken och inlärningsförmågan. De har även infört planerad lek på rasterna i syfte att uppmuntra barn och ungdomar att röra sig mer under rasterna i skolan.

Vi Moderater i Kalmar län vill kraftsamla och satsa på alla länets skolor så att alla elever kan läsa efter första klass. Men vi vill också införa mer idrott och rörelse i skolorna för att ge alla barn och ungdomar bättre möjligheter att lyckas med sin skolgång.

Nu tar vi tag i Kalmar län!

Malin Sjölander (M), Agneta Stjärnlöf (M) och Måns Linge (M).

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Sport

Avslöjar: Vikings ute efter KHC-stjärnan

Grannen i väst vill sno centerstjärnan.

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Årskrönika: Mönsterås

Pengaproblem och storsatsningar i fokus

Så var 2019 i Mönsterås kommun – vi har summerat de största händelserna.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.