Ägaren måste flytta skrotbilen

Efter ett klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunen skrivit till en bilägare som haft sin bil uppställd på kommunens parkering på Storgatan i Bergkvara, mittemot Lindbergs Bygg & Färg. Bilen betraktades av den klagande som en skrotbil och kommunens miljöinspektör konstaterade att den har läckt olja/bränsle.