Andelen som tar gymnasieexamen minskar

Andelen elever som tar gymnasieexamen minskar i Torsås kommun.
Det är en trend som pågått i flera år.
Bildningsnämnden har fått redovisning av siffrorna.
Foto: Gunnel Persson, Arkivfoto