Ängen anses vara bäst som sommarförskola

Föräldrar i Gullabo får troligtvis avslag på sitt förslag om att inte enbart ha sommarförskola i Bergkvara. Ärendet utreds i bildningsförvaltningen.