Begär lägre hastighet vid Ragnabo

Ragnabo Miljö och Samfällighet begär hos kommunen att hastigheten sänks från 70 till 50 kilometer per timme längs hela Ragnabovägen. Boende i området upplever trafiksituationen som osäker och med fler fastigheter och utfarter består osäkerheten året runt.