Beslut om att bygga om Mjölnerförskolan

Bildningsnämnden har beslutat att bygga om Mjölnerförskolan till fem avdelningar. C och SD reserverar sig mot beslutet.
Foto: Sofia Hedman