”Beslut om bussar fattat på fel grund”

Kommunfullmäktiges avslag på ett medborgarförslag om bussar fattades på fel grunder, menar en Bergkvarabo.
Foto: Mattias Sävenstrand