”Bygg utanför vägområdet”

Det tar längre tid och är dyrare att bygga cykelväg längs med statliga vägar, påminner såväl Trafikverket som Region Kalmar län.