Mest bra att börja skolan igen

Vi frågade några elever hur det känns att börja skolan igen.
Foto: Sofia Hedman