Dom: skyddsjakt på skarv tillåtet

Torsås kommun har beslutat att tillåta skyddsjakt på fågeln skarv. Sveriges ornitologiska förening valde att överklaga beslutet – men nu har överklagan blivit avslagen.
Foto: Gabrielle Längbo