Flera brister vid stödboende

Ivo konstaterar att det finns flera brister vid stödboendet vid Allfargatan i Torsås.
Inte rimligt att ha generella villkor för att få bo kvar, enligt Ivo.
Foto: Sofia Hedman