Förbud att elda upphävt i kommunen

Från och med torsdagen den 1 augusti råder det inte längre något eldningsförbud i Torsås kommun. Det meddelar Länsstyrelsen i Kalmar län på sin hemsida. Beslutet är taget med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark i samråd med kommunens räddningschef i beredskap.