Kommunens personal ökar

I augusti hade kommunen 620 tillsvidareanställda, det är en ökning med sju personer. Men samtidigt har antalet årsarbetare minskat med 22,5 till sammanlagt 639,6.