Kort debatt om skolbetyg

Interpellationen från Janita Kirchberg (SD) om elevernas resultat ledde till en kort debatt i kommunfullmäktige.
Foto: Sofia Hedman