Lägre meritvärden och färre behöriga till gymnasiet

Skolverkets betygsstatistik visar en inte helt positiv utveckling för grundskolan i Torsås. Bara drygt hälften av eleverna har uppnått kunskapskraven i alla ämnen och bara tre av fyra elever är behöriga till gymnasiet.