Markägare vill inte såga ned angripna granar

Efter torrsommaren 2018 har angreppen av granbarkborre ökat markant. I Juanslycke är Jan Åke Anderssons granskog nästan helt död. Men han vill inte såga ned träden.
Foto: Sofia Hedman