Motion om klocka på Sahara

Det skulle behövas en eller flera klockor på Saharaområdet så att skolungdomar som är där på rasterna inte kommer för sent till sina lektioner. Det skriver Janita Kirchberg (SD) i en motion till kommunfullmäktige och föreslår att kommunen sätter upp minst en klocka så att elever och andra kan hålla koll på tiden även om de inte har en egen klocka med sig.