Nej till bygglov för carport

En fastighetsägare i Södra Kärr hade sökt bygglov för riva det befintliga fritidshuset på tomten och i stället bygga ett nytt fritidshus och dessutom en carport. Marken på tomten ska fyllas ut, då den ligger lågt över havsytan.