Nytt beslut: Ingen skjuts till nattis

Kommunen kommer från hösten 2020 inte att stå för transporter till nattis för förskolebarn som har behov av kväll- och helgomsorg.