Ökade underhållskostnader i bostadsbolaget

Torsås kommunala bostadsbolag TBAB ser ut att gå mot ett negativt resultat på 1,5 miljoner kronor i år. Orsaken är ökade underhållskostnader, kostnader för radonmätning och höjda elpriser.