Olssonska gården fick uppmuntran

Det ideella arbetet på Olssonska gården är värt att uppmärksamma, tyckte Sparbankstiftelsen och sa ja till en ansökan om ekonomiskt stöd.
Foto: Sofia Hedman