”Personalbemanningen ska vara anpassad”

Socialnämnden måste säkerställa att larmet på Solgläntans äldreboende fungerar. Kommunen måste också anpassa personalbemanningen utifrån rådande situation och de äldres behov.
Foto: Sofia Hedman