Satsning: Nu söks bygglov för ny bilverkstad

Nu har bilverkstaden i Korslycke kommit ett steg närmare flytten till Torsås.