Sju sökande till tjänst som socialchef

Torsås kommun söker två förvaltningschefer.
Sju har sökt jobbet som socialchef. Tretton har sökt tjänsten som samhällsbyggnadschef.