Skrotbil måste forslas bort

Ägaren till en skrotbil som flera månader har stått uppställd på en tomt i Appleryd har fått ett föreläggande om att bilen måste tas bort senast 30 april. Ägaren måste också betala 3 660 kronor i avgift till för kommunens hantering av ärendet.