Stölder och skadegörelse anmälda

Kommunen nyligen har gjort tre anmälningar om stölder och skadegörelser.