Synpunkter på kulturmiljö sammanställs

Nu ska inkomna synpunkter på ny programmet för kulturmiljön gås igenom och sammanställas. Därefter sker en ny kontroll innan förslaget läggs fram för beslut.
Foto: Torsås kommun