Torsås har för höga krav på anmälningar

Torsås kommun har tillräckliga riktlinjer för att motverka diskriminering. Men kommunen ställer för stora krav på hur missförhållanden ska anmälas.