Underskottet ökar i socialnämnden

Socialnämndens underskott har ökat. Den nya prognosen landar på minus 8,9 miljoner.