Uppmaningen: Handla lokalt

Coronaviruset får människor att engagera sig. Tänk på det lokala näringslivet, det behöver oss nu. Handla så mycket lokalt ni kan. Det uppmanar Lars Karlsson i Torsås.