”Vi är viktiga för många anhöriga”

Demensföreningen i Torsås jobbar ständigt för såväl dementa som anhöriga. Nu planerar de en föreläsning kring juridik och ekonomi.
Foto: Sofia Hedman