Vidarebosättning på agendan

På senaste sammanträde i kommunfullmäktige diskuterade Henrik Nilsson Bokor (S) och Martin Kirchberg (SD) vidarebosättning.