Vägen till svenskan går via modersmål

Modersmål
”Målet med modersmålsstöd i förskolan är att stödja barnets personlighetsutveckling och språkutveckling så att barnet utvecklar sina språkkunskaper i såväl sitt modersmål som i svenska.”
Att satsa på modersmålsutbildning redan i förskolan är rätt väg att gå för att stötta nyanlända barn i deras arbete med att lära sig svenska språket. ” Inlärning av svenska sker via modersmålet.” skriver dagens debattörer.
Foto: DRAGO PRVULOVIC / TT

“Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”(Skollagen).

Vi är tre förskollärare som arbetar i ett projekt där vi utbildar alla pedagoger i Kalmar kommuns förskolor i hur de ska arbeta med att stärka barns modersmål, svenska såväl som andra modersmål.

Forskningen säger att flerspråkighet är en tillgång och att olika språk gynnar varandra. Det står också klart att modersmål är betydelsefullt för barns språkliga och kulturella identitet och att det ger framgång i skolan.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Modersmålets betydelse för barns utveckling samt behovet av stimulans både av andraspråket svenska och barnets modersmål betonas av många forskare och språkutvecklare i Sverige som utomlands. Linda Palla, Anne Kultti, Karolina Larsson, Gisela Håkansson, Ingrid Pramling Samuelsson är några av dem som forskat kring detta.

Agata Jagodzinski, förskollärare, Skolmottagningsenheten, Utbildningsförvaltningen Kalmar kommun.
Foto: Anders Johansson
quote
Inlärning av svenska sker via modersmålet. Språken konkurrerar inte med varandra utan stärker varandra.
quote
Agata Jagodzinski, förskollärare, Skolmottagningsenheten, Utbildningsförvaltningen Kalmar kommun.

Förskolan idag är en mötesplats med många olika språk och kulturer där det sker en social inkludering, skapas innovativa arbetssätt och nya perspektiv som bidrar till respekt för språklig mångfald och kulturell hållbarhet men även för barns lärande och välmående.

Målet med modersmålsstöd i förskolan är att stödja barnets personlighetsutveckling och språkutveckling så att barnet utvecklar sina språkkunskaper i såväl sitt modersmål som i svenska. Att stärka barnets modersmål redan i förskolan är inte ett hinder för utvecklingen av det svenska språket, tvärtom. Inlärning av svenska sker via modersmålet. Språken konkurrerar inte med varandra utan stärker varandra.

Personalen på förskolan måste därför arbeta med språkutveckling för alla modersmål som förekommer bland barnen och skapa möjligheter så att de kan använda både svenska och sitt/sina modersmål i förskolans dagliga aktiviteter.

Translanguaging eller korsspråkande är en möjlighet att använda flera språk som leder till att barnen tillägnar sig nya kunskaper och förmågor. Genom att pedagoger i förskolan visar nyfikenhet för språk och gör språkliga jämförelser, lär man sig att språk och tal relaterar till ett innehåll.

På samma sätt som man får in matematik eller teknik i vardagen får man också in modersmål. Man kan lära sig enkla ord, begrepp eller räkna in sånger på barnets modersmål. Man lånar böcker som är parallellt skrivna på två eller flera språk så kallade dual language books. Det finns en digital bokstjänst, där alla böcker är inlästa på svenska och på cirka 40 olika språk. Arbetar man med något tema så kan man översätta nyckelord/begrepp (exempelvis färg, form, egenskap) till det språk/språken som talas i barngruppen eller barnen är nyfikna på.

Detta är några exempel på hur förskolan kan utmana och stimulera barns språkutveckling i både svenska och modersmål men även för att stärka barns självkänsla och identitet, vilket är en stark motivation till att använda alla sina språkkunskaper och vara stolt över dem.

Agata Jagodzinski, förskollärare, Skolmottagningsenheten, Utbildningsförvaltningen Kalmar kommun.

Magnus Ekstrand, förskollärare, Skolmottagningsenheten, Utbildningsförvaltningen Kalmar kommun.

Ewa Hedenkvist, förskollärare, Skolmottagningsenheten, Utbildningsförvaltningen Kalmar kommun.

Läs mer

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Torsås

Därför avstod C- och M-politiker omröstning om slöja

”I efterhand tänker jag att jag borde röstat för slöjförbud”

Torsås

SD-motion röstades ned av fullmäktige – inget slöjförbud

SD-motionen om slöjförbud i skolan röstades ned efter en agiterad debatt i kommunfullmäktig

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Årskrönika: Mönsterås

Pengaproblem och storsatsningar i fokus

Så var 2019 i Mönsterås kommun – vi har summerat de största händelserna.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.