Utvisning av Fågelforsfamilj JO-anmäls

Nu JO-anmäls Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen av en privatperson efter utvisningsbeslutet om familjen Enofe i Fågelfors.
Foto: Roger Carlsson