1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Daniel Braw: Farliga fluktuationer

Börsraset tvingar regioner och kommuner att spara.
Region Kalmars aktier har förlorat 175 miljoner kronor i värde under 2020.
Foto: Mats Holmertz

Kommunal redovisning är inte vad de flesta går igång på. Därför passerade också lagändringen om kommunal redovisning 2019 ganska obemärkt. Det kommer att straffa sig nu, när kommuner och regioner utöver direkta intäktsbortfall från skatter och avgifter även måste förhålla sig till att finansiella tillgångar som aktier har förlorat i värde.

Region Kalmar är ett belysande exempel. I den senaste prognosen för skatteunderlaget räknas med ­nästan 250 miljoner kronor i skatt och utjämning jämfört med budgeten. Det innebär ett minusresultat för året, trots att majoriteten inför 2020 höjde skatten med 49 öre. Men därutöver ska värdeförändringen på de finansiella tillgångarna redovisas, och där ser det lika illa ut. Under årets första fyra månader tappade regionens aktier 175 miljoner kronor i värde och räntebärande papper ytterligare drygt 40 miljoner kronor. När allt, inklusive positiva värdeförändringar, räknas samman har regionen tappat 190 miljoner kronor mellan januari och april.

Om regionen säljer nu gör den en förlust, men enligt den nya lagen ska även förluster som inte har realiserats in i resultaträkningen. Där föranleder de åtgärder på samma sätt som andra underskott.

Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Barometern Oskarshamns-Tidningen politiska etikett är moderat.

Regionens skatteintäktsbortfall kommer i viss utsträckning att kompenseras av statliga medel. Men att de finansiella tillgångarna blir mindre värda kommer inte att kompenseras av någon.

Det kan verka absurt att verksamheten i en så stor och långsiktig verksamhet som en region ska påverkas av huruvida börsen går upp eller ner. Det påpekades också för regeringen innan lagförslaget lades fram. Kommunernas och regionernas organisation SKR varnade för att resultatredovisningen skulle bli mer fluktuerande och oförutsägbar. Västmanlands läns landsting påpekade att förändringen skulle innebära mindre fokus på det väsentliga i sammanhanget, nämligen om verksamheterna visar överskott eller underskott. Umeå kommun ansåg att det skulle få negativa följder om kommuner och regioner fattade ekonomiska beslut med anledning av tillfälliga värdeförändringar. Men lagen röstades ändå igenom av riksdagen.

Under första året var det ingen som klagade över de orimliga konsekvenserna, eftersom det var ett ovanligt bra år på börsen. Region Kalmar som under hela året hade varit på väg mot ett minusresultat kunde plötsligt redovisa ett stort överskott. Vad som hade hänt var att försiktighetsprincipen vid värdering av tillgångar hade avskaffats. Att överskottet togs till intäkt för att den politiska majoritetens åtgärder hade gett effekt var missvisande.

Såvida inte andra halvåret 2020 bjuder på ett fenomenalt börsrally, kommer lagen nu i ett nytt ljus. Då kommer de negativa värdeförändringarna att få samma genomslag som de positiva fick förra året. Ett ekonomiskt framgångsrecept kommer plötsligt att tvinga fram besparingar.

Styrningen av kommuner och regioner är betjänt av så små resultatpåverkande fluktuationer som möjligt, fick regeringen påpekat för sig innan den lade fram lagförslaget. Kommunsektorns utmaningar är tillräckligt stora utan att den dessutom ska slitas mellan hopp och förtvivlan beroende på hur börsen rör sig. Ska det bli begripligt för medborgarna vilka ekonomiska förutsättningar som verkligen gäller, kan det inte fästas alltför stor vikt vid värdeförändringar på aktier. Det gäller i år när värdet sannolikt sjunker, och det borde definitivt ha gällt förra året när värdet ökade kraftigt.