1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Nya Ebo-regler ökar spänningen mellan stat och kommun

Regeringen tar striden mot kommuner som valt att undanta hela sin yta från Ebo.
Ska segregationen motverkas måste Ebo-lagen bort.
Foto: Marcus Ericsson/TT

Vid årsskiftet gavs 32 kommuner möjlighet att undanta socialt utsatta områden från lagen om eget boende, Ebo. Syftet var att motverka den segregation som uppstår när asylsökande, i och för sig helt förståeligt, bosätter sig med sina landsmän. Vilket skulle ske genom att asylsökande förlorar sin dagersättning om de flyttar till undantagna områden.

Lagändringen har flera problem. Valet av vilka 32 kommuner som får utfärda undantag tycks godtyckligt då många med hög andel eget boende utelämnas. I Kalmar län till exempel Nybro, Hultsfred och Högsby. Undantagen spär också på ett redan omfattande folkbokföringsfusk. Skatteverket uppskattar att 200 000 personer är felaktigt skrivna, med ett ännu större mörkertal.

Men det största problemet verkar enligt regeringen vara att flera kommuner, bland annat S-ledda Malmö, har beslutat att hela kommunens yta ska undantas. Dels för att komma åt falska adresser, dels för att segregationsproblem faktiskt påverkar hela kommunen. Inte bara utsatta områden. Detta vill regeringen sätta stopp för.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Enligt förslaget som har skickats på remiss måste kommuner inhämta yttrande från länsstyrelsen innan undantag får anmälas till Migrationsverket. Om länsstyrelsen bedömer att ett undantag inte är motiverat för ett område får det inte anmälas som undantaget. Sannolikt kommer undantag för hela kommuner inte anses motiverat.

Att många kommuner helt skulle vilja stoppa inflyttning av asylsökande borde inte ha kommit som en överraskning. Det påtalade Hultsfreds kommun redan under remissförfarandet för det ursprungliga förslaget. ”Vi behöver ett totalt stopp för eget boende”, skrev kommunen.

Regeringens likgiltighet för kommunernas önskemål och behov följer ett välbekant mönster. Exempelvis lämnas ansvaret för nyanländas försörjning över på kommunerna efter bara två år. Trots att även de mest optimistiska uppskattningarna räknar med att självförsörjning tar betydligt längre tid att uppnå.

Ebo förvärrar problemen med integrationen och inga småjusteringar hjälper. Socialdemokraterna bör lyssna på landets kommuner och avskaffa lagen, något de själva länge har förespråkat. Det kräver visserligen att såväl regeringspartner som stödpartier övertygas, men skulle visa att Socialdemokraterna vill hålla samman stat och kommun.

Daniel Åkerman