Politiker diskuterade misskötta fastigheter

Problem med övergivna hus och misskötta fastigheter har tagits upp på olika sätt den senaste tiden. Ämnet kom upp vid senaste fullmäktigemötet.