Socialnämnden får ersättning för ökat försörjningsstöd

Socialnämnden ska inte spara i sina övriga verksamheter, som äldreomsorgen, för att möta de ökande ekonomiska bistånden