VA-taxa ska baseras på antal boende

Tekniska nämnden vill att VA-taxan i Torsås kommun ändras för dem som inte har någon mätare.